bakhtiyar


به کثیرالملّه بودن ایران، و سیستم فدرالیزم (خودگردانی سنتی) که ایران در زمان قاجار با آن اداره می شد، اشاره کردند؛ که متاسفانه با روی کار آمدن رضاشاه، این سیستم برچیده شده، آسیمیلاسیون و یکسان سازی هویتی و زبانی در دستور کار حکومت قرار گرفت؛ که جمهوری اسلامی نیز این میراث شوم را دنبال کرده است و باعث تجمع قدرت و ثروت در مرکز شده است.

 آقای فرامرز بختیار در مصاحبه با رادیو امید،

به گفته آقای بختیاری، اپوزیسیونهای فارس با این که شعار دموکراسی سر می دهند؛ ولی نسبت به ستم به ملل غیر فارس سکوت کرده اند؛ در حالی که باید به این ستم ها اعتراف کرده، پوزش خواسته و غرامت بپردازند.
به انگهایی که توسط اپوزیسیونها و مقامات جمهوری اسلامی به آزادیخواهان ملل غیر فارس در مقابل اعتراضات بحقشان زده میشود اشاره کرده و گفتند:" این انگها ما را از مبارزه باز نخواهد داشت"
آقای بختیاری، بهترین سیستم اداری و سیاسی در ایران آینده را سیستم فدرالیسم خواندند؛ که در این صورت قدرت و ثروت بین ملل توزیع خواهد شد.
با وجود تشکلها و اپوزیسیونهای مختلف فارس، همه آنها را تمرکزگرا، فارس و شیعه محور خواندند.
آقای بختیاری، زبان مادری را مهمترین عنصر هویتی قلمدادکرده، و منشاء تمام عقب ماندگیها، اعدام ها، هاشیه نشینی و ...را از بین بردن هویت و آسیمیلاسیون شمردند.
گسل تاریخی راکه از زمان رضا شاه تاکنون برای ملل غیر فارس ایجاد شده را خاطر نشان شده ادامه دادند:"از پیشرفت الکترونیکی باید برای آگاه سازی جوانان استفاده کرد وجوانان ملل غیر فارس را با تاریخ واقعی و قهرمانانشان آشنا کرد.
در پایان سخنانشان، منطبق بودن ساختار سیاسی بر ساختار اجتماعی کشورهای کثیرالملّه را پر اهمیت دانستد و گفتند:" اگر جزء این باشد باعث اختلاف و دیکتاتوری خواهد شد."

مصاحبه کامل:

https://goo.gl/yTg5h3

Image result for ‫مصاحبه با فرامرز بختیار دبیر کل حزب اتحاد بختیاری و لرستان‬‎

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

سندی بر تورکمن (اوغوز) بودن ایوبیان و صلاح الدین ایوبی

گرامی باد یاد و خاطره شهید خلق تورکمن ابراهیم ندیمی

برای اولین بار منتشر می شود! سخنرانی رهبران ملی توماج و مختوم در آستانۀ انتخابات مجلس خبرگان

کودک آزاری در روستای تورکمن نشین؛ گسترش جرم و جنایت در رژیم اسلامی!

بیاد انقلابی کبیر تورکیه دنیز گزمیش و یارانش

" زینب الرازویی"، زنی که اسلام‌گرایان را به ترس و وحشت انداخته است

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران