Beluç

به شورای همبستگی ترکمن ـ ایران
دوستان و همرزمان گرامی!
رژیم دیکتاتوری و توتالیتر دینی مُلّایان حاکم برایران، نزدیک به نیم قرن، همه‌ی تلاش خود را به کار گرفت تا جنبش سیاسی ملّی ایران زمین وهمه‌ی احزاب و سازمانها و رهبریهای سیاسی ساکنان آن، از هر تیره و زبان را درهم کوبد.
او درین راه، پس ازممنوعیت مطلق فعالیت های سیاسی و بستن ارگانهای آن احزاب وسازمانها و نیز اعدام سران این تشکلات سیاسی، دست به اعدام عمومی زندانیای سیاسی ای زد که حتّا محاکمه شده بودند و درین راه کشتار تاریخی خاوران را از خود بیادگار گذاشت. بدین ها نیز بسنده نکرده به ترور رهبران سیاسی و نویسندگان و هنرمندان کشور، مانند دکتر قاسملو.شرافکندی، دکتر بختیار، فروهرها و فریدون فّرخزادها دست زد.
امّا اقدام بزرگ و تاریخی همبستگی سیاسوین آگاهی از کشور چون شما، نه یک مشت محکم بر دهان یاوه گویان ستمگر رژیم ملّایان حاکم بر ایران بود، بلکه آن آتش سوزانی است که به یاری سایر نیروهای سیاسی همدل کشور، بر همه‌ی آرمان ونظام پوشالی آنان افتاده و بزودی دودمان شان را بر باد خواهد داد.
این همبستگی پرتوان شما به ملّایان حاکم کوردل، هُشدار می دهد که فرزندان توماج های ترکمن ایران زمین، همبسته ترا از پیش، توماج وار متحد و یکپارچه ایستاه اند تا دست در دست همه‌ی ملت بزرگ وهمدل کشورشان، نظام قرون وسطایی ملّایان تاریک اندیش را به زباله دان تاریخ درافکنند.
این کار شما، درین شرایط پراکندگی جنبش، امیدی در دل همه‌ی آن نیروهای سیاسی ای می اندازد که مانند شما در تلاش فراهم آوردن شورای مدیریت گزار ازنظام دیکتاتوری دینی حاکم بر کشورمان می باشند واین میسر نیست مگر با راهی که شورای همبستگی ملّی شما درپیش گرفته است.
پنداشت خصم که با خس و خاشاک و ظلمم و جور همواره می توان ره سیل دمان گرفت
اتحاد و همبستگی شما و راهی که بر گزیده اید همان سیلی خواهد بود که درمضمون این شعر نهفته است. پیروز و سربلند باشید، آموزگاران امید و همبستگی ایران زمین!
مسئول جبهه متحد بلوچستانِ ایران
جمشید امیری

8یانوار 2019

ما هم متقابلا به جنبش آزادیبخش ملت بلوچ و بویژه به پیشگامان جبهه متحد بلوچستان ایران آرزوی پیروزی و شکوفا کردن سرزمین و مردم بلوچستان را داریم.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

خود کامگی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تورکمن صحرا ادامه دارد

نخست‌وزیر جدید بریتانیا نوه علی کمالِ خائن به جمهوری تورکیه!

اعلامیه شورای همبستگی تورکمن صحرا: سالگرد اعلام جمهوری تورکمنستان گرامی باد!

استفاده غیرمجاز از لگوی مرکز مطالعات به منظور مغشوش کردن اذهان

بمناسبت 95 سالگی اعلان جمهوری تورکمنستان ایران

روزهای تلخ مهاجرت به کشور شوراها؛ از تورکمن صحرا تا تورکمنستان

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران