gelinler

انقلاب مشروطه گرچه با کودتای رضاشاه پهلوی درسال 1299/1921 بشکست کشیده شد ولی جنبش آزادیخواهی وعدالت طلبی مردم ایران هرگز خاموش نگشت و دربهمن ماه سال 1357/ فوریه 1979 موفق شد خاندان پهلوی را سرنگون کند. شوربختانه ازاین پیروزی بزرگ مردم، نیروهای ارتجاعی به رهبری خمینی بهره برده وتوانستند حکومت جمهوری اسلامی را بنیان بگذارند.

این رژیم متباین ومتضاد با دستاوردهای جامعه جهانی با توسل به دیکتاتوری و اعدام گسترده مخالفان ونیز زندانی و شکنجه معترضان تا به امروز به حیات خود ادامه میدهد. نتیجه ی این اعمال بغایت ضد انسانی، بروز بحرانهای همه جانبه وگسترش اعتراضات مردم به تنگ آمده در نقاط محتلف ایران میباشد.

حرکات اعتراضی مردم که ازدی ماه سال 1396 با دادن شعارهای ضد حکومتی وارد مرحله نوینی شد، اپوزیسیون جمهوری اسلامی را بسوی ایجاد اتحادها ترغیب نمود و بنوبه ی خود در میان فعالین تورکمن نیز احساس وظیفه در پاسخگویی به ضرورت امر اتحاد عمل را افزایش داد که منجر به برگزاری نشستها وجلسات متعدد گردید. ازجمعبندی این نشستها و تبادل نظرها دررابطه با نام «تشکل اتحادی»، «مفاد منشور» و «کمیسیونهای کاری» مورد نیاز توافق حاصل شد.

مفاد منشور شورای همبستگی تورکمن

1-نام تشکل» شورای همبستگی ترکمن- ایران» است که در این سند از این پس بصورت اختصار «شورا» خوانده خواهد شد. شورا متشکل ازمشارکت افراد حقیقی و حقوقی سکولار و دموکرات تورکمنهای ایرانی میباشد.

2-شورا در راه برقراری آزادی، دموکراسی و کسب حقوق سیاسی، فرهنگی و زبانی ملیت تورکمن با تکیه بر اصول منشور جهانی حقوق بشر و با اتخاذ و کاربست رویکردهای مدنی و خشونت پرهیز فعالیت میکند.

3-بعلت اصلاح ناپذیری رژیم اسلامی در ایران، شورا از ایده گذار مسالمت آمیز از آن و استقرار جمهوری فدرال و دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت دفاع میکند.

4-شورا هر گونه رویکرد خشونت بار و قهر آمیز، بویژه از جانب نیروهای مسلح رژیم اسلامی بر علیه مردمان بی دفاع ایران را شدیدا محکوم میکند.

5-ترکیب جمعیتی ایران متشکل از ملیتها و اقوام گوناگون است. عدم پذیرش برابری حقوق آنان ازطرف حکومت های مرکزی به بهانه عوامفریبانه حفظ تمامیت ارضی وحمایت وهمگامی تاسف بار نیروهای سیاسی مرکزگرا با این سیاست ضد حقوق بشری، بنوبه خود یکی ازعوامل جدی باز تولید استبداد و دیکتاتوری وتنشهای درونی و منطقه ای میباشد. بنابراین نفی تبعیض و پایبندی به برابر حقوقی ملیتها و اقوام ایرانی برای نهادینه شدن آزادی و دمکراسی، تضمین حفظ یکپارچکی وهمزیستی مسالمت آمیز مردمان ایران امری اجتناب ناپذیر و حیاتی است.

6- زبان فارسی بنا به نقش وجایگاه اجتماعی آن، زبان ارتباطی و دیگر زبانها از جمله زبان تورکمنی جزو زبانهای رسمی کشور باید شناخته شوند.

7- ما طرفدار پیوستن ایران به جامعه جهانی ازطریق رعایت ارزشهای بین المللی هستیم. یعنی پایبندی به پاسداری از صلح جهانی، حفظ محیط زیست، حقوق بشر، آزادی،دموکراسی ، برابری و نفی همه جانبه تبعیض.

8- شورا قوانین وسیاست تبعیض محور رژیم بر مبنای دین، مذهب، اتنیک، زبان، فرهنگ وبویژه در رابطه با نیمی از جمعیت کشورمان ایران یعنی زنان را قویا محکوم کرده و معتقد به برابری کامل حقوق زن و مرد میباشد.

9- ما تحقق امر گذار مسالمت آمیز ازجمهوری اسلامی را تنها درسایه یک ائتلاف وسیع وهمگانی ایرانیان امکان پذیر دانسته واز پیشبرد گفتگو و یافت زبان مشترک با دیگر نیروهای سیاسی ومدنی ایرانی استقبال میکنیم.

10- تورکمن صحرا درشرایط کنونی بیش ازهر زمان دیگر برای انعکاس مطالبات ومشارکت قوی درائتلاف ها واتحادها نیاز به همبستگی و اتحاد عمل فعالین سیاسی و مدنی تورکمن دارد. ما از این طریق آمادگی خود را برای همکاری با تمامی فعالین سیاسی تورکمن که مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند، اعلام میکنیم.

شواری همبستگی تورکمن- ایران

20.01.2019

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

اعلامیه شورای همبستگی تورکمن صحرا: سالگرد اعلام جمهوری تورکمنستان گرامی باد!

بمناسبت 95 سالگی اعلان جمهوری تورکمنستان ایران

بیانیه شورای دموکراسی خواهان ایران در رابطه با سیل ویرانگر مازندران و تورکمن صحرا

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال: بیاری سیل زدگان تورکمن صحرا بشتابیم

اطلاعیه شورای همبستگی تورکمن: بیاری سیل زدگان بشتابیم!

پیام شادباش شورای همبستگی تورکمن بمناسبت روز جهانی زن!

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران