سسل

مردم قهرمان و غیور تورکمن!

همانطوری که مطلع اید بارندگی های شدید و مداوم اخیر سبب سرازیر شدن سیل به شهرها و روستاهایمان گشته است. سیل تلفات و خسارات فراوانی برجای گذاشته است. طبق اخبار رسمی 150 میلیارد تومان خسارت وارد شده است. خانه های بسیاری از در اثر راه افتادن جریان شدید سیل تخریب شده است. طبق اخبار واصله بعلت طغیان شدید رود گرگان مجبور به گشودن دریچه های سد وشمگیر شده اند که این امر نگرانی های شدیدی را در بین ساکنین پایین رود گرگان و حاشیه خزر ایجاد کرده است. از طرف دیگر طغیان رودهای قره سو و اترک نیز به ساکنین حاشیه این دور رود بویژه در گامیشلی و مراوه تپه صدمات شدیدی وارد کرده است. اخبار سیل ترکمن صحرا را شما مردم عزیز و محنت کشیده تورکمن اکنون با پوست و گوشت خود لمس می کنید.

انتظار کمک از سوی مقامات نیز چیزی جز امدادهای کوچک و اولیه نیست و این تنها شما هستید که با پشتگرمی و یاری به یکدیگر و اسکان دادن سیل زدگان در مناطل خویش می توانید از شدت بار رنج و درد بکاهید.

مردم شریف تورکمن!

ما در کنار شما دست همیاری بسوی تان دراز می کنیم، ما حاضریم در صورت احتیاج، ستادهای امداد رسانی مردمی را با امکانات خویش تقویت نمائیم.

ما را در غم و مصیبت خویش شریک بدانید.

شورای همبستگی تورکمن- ایران

29 اسفند 1379  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

اعلامیه شورای همبستگی تورکمن صحرا: سالگرد اعلام جمهوری تورکمنستان گرامی باد!

تأکید می کنیم: سیل تورکمن صحرا، نه گلستان!!!

فاجعه سیل کم بود، جنایات زابلی ها هم به آن اضافه شد!

بیانیه شورای دموکراسی خواهان ایران در رابطه با سیل ویرانگر مازندران و تورکمن صحرا

عاملان اصلی فلاکت سیل و سیلزدگی در مازندران و گلستان-تورکمن صحرا

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال: بیاری سیل زدگان تورکمن صحرا بشتابیم

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران