سوو سیل

بارش بی سابقه باران طی روزهای اخیر بخشی های بزرگی از استان گلستان و بویژه ترکمن صحرا را به همراه سیل های ویرانگر به زیر آب فرو برده است. ارتفاع آب در برخی نواحی به بیش از دو متر رسیده است. اینک گنبد کاووس، آغ قلا، گمیشان و روستا های بسیاری زیر آب رفته و تردد در این نواحی تنها با قایق امکان پذیر است.

بارش بی سابقه اخیر خسارات فروانی به منازل مسکونی مردم، زمین های کشاورزی، واحدهای صنعتی و باغات و راههای شهر و روستا وارد کرده است. مردم منطقه با مشکلات بسیار جدی در تامین نیازهای اولیه خود روبرو هستند. بنا بر گزارشهایی کودکان و بیماران با مشکلات بسیار جدی دست پنجه نرم میکنند. با وجود نیاز اضطراری مردم رژیم هنوز کمک های لازم را به مردم نرسانده است.

کنگره ملیتها ایران فدرال ضمن همدرد با خلق ترکمن و مردم آسیب دیده در منطقه از تمام خلق ها در کشور می خواهد که به کمک مردم در استان گلستان و ترکمن صحرا بشتابند.

تاریخ بسیار درخشان کمک های مردمی به آسیب دیدگان در دهه های اخیر تجربه بسیار ارزشمند در همیاری خلق ها با مناطق آسیب دیده است.

به کمک خلق ترکمن و مردم آسیب دیده در منطقه استان گلستان بشتابیم...

کنگره ملیتهای ایران فدرال

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

نقشه های فاشیستی حکام تهران بر علیه ملت تورکمن

سندی بر تورکمن (اوغوز) بودن ایوبیان و صلاح الدین ایوبی

خود کامگی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تورکمن صحرا ادامه دارد

کتاب اسناد جنبش شورایی تورکمن صحرا

قورقوت آتانینگ گنبدقابوس نوسغاسی حأضیرکی زامان تورکمن دیلینده

گرامی باد یاد و خاطره شهید خلق تورکمن ابراهیم ندیمی

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران