ahunlar
چهل سال است که نظام جمهوری اسلامی ایران برای از بین بردن هویت های ملیتها ی ایرانی سرمایه گذاری میکند و برای اعمال آن از قوه قهریه نیز استفاده میکند. این نظام ضد بشری نه تنها ماده ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی خود را اجرا نمیکند، بلکه برای اجرای نیات پلید خود ، طرح بسندگی زبان فارسی را ارائه میدهد ، تا کودک تورکمن را با زبان مادری خود از کودکی بیگانه سازد.

به تورکمن صحرا از جای ، جای ایران شیعه مذهب ها و بویژه سیستانی ها را با کمک های مالی می کوچاند تا تورکمن را در سرزمین خود به اقلیتی کوچک مبدل سازد، رئیس جمهور هایشان یکی بنام گفتگوی تمدنها و فرهنگ ها و دیگری با کلید مدیریت و اعتدال با وعده های توخالی رای ما را میگیرند و تنها به محو هویت های فرهنگی، زبانی و مذهبی ما سرمایه گذاری میکنند. خانواده های بی بضاعت رابا پرداخت مبالغی ناچیزبا پوشاندن لباس ملی برای زیارت به کربلا میبرند و برای برهم زدن اتحاد و انسجام ملی و رشد عدم اعتماد مردم تورکمن به یکدیگر در هر عرصه ای از گروه های فرهنگی گرفته تا جریان های مذهبی تورکمن را با کاربست ترفندهای گوناگون در مقابل یکدیگر قرار میدهند و هر گاه در مقاطعی دریابند که اتحاد و همدلی در پاره ای از مسائل برای حفظ هویتها ایجاد شده به تهدید و ارعاب بانیان آن روی میآورند. نمونه اخیر این ادعا محروم کردن برخی از روحانیان سرشناس تورکمن از سفر حج بدلیل اعلام زمان برگزاری نماز عید فطر همزمان با دیگر مسلمین اهل سنت جهان می باشد. مامورین اطلاعاتی رژیم دلیل محرومیت از سفر حج آنان را عدم هماهنگی برگزاری نماز عید فطر با دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده اند و به بیانی دیگر تمامی تلاش نظام جمهوری اسلامی ترویج شیعه گرایی در میان ملت تورکمن است که البته در برخی مراحل موفق هم شده است.
ما امیدواریم که روحانیان تورکمن با توجه به نزدیکی انتخابات بغایت غیردمکراتیک پیش روی مجلس، با پایبندی به عدم دخالت روحانیون تورکمن در امر سیاست، از مشارکت در طرح های ضد تورکمنی رژیم جمهوری اسلامی دوری جویند.

شورای همبستگی تورکمن صحرا- ایران

9 آگوست 2019

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

ادیب فرهیخته تورکمن را در نزدیکی مرز ایران- شوروی تیرباران کردند!

نمونه کوچکی از گنوسید فرهنگی حکام تهران علیه ملت تورکمن

نقشه های فاشیستی حکام تهران بر علیه ملت تورکمن

سندی بر تورکمن (اوغوز) بودن ایوبیان و صلاح الدین ایوبی

کتاب اسناد جنبش شورایی تورکمن صحرا

قورقوت آتانینگ گنبدقابوس نوسغاسی حأضیرکی زامان تورکمن دیلینده

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران