شناختن و شناساندن چهر های مبارز و ملی خلق مان وظیفه یکایک ما و بویژه قلم بدستان می باشد. در نتیجه غفلت از این مهم، متاسفانه بسیاری از چهره های بنام، مبارزین سیاسی و ملی

به ورطه نسیان و فراموشی فرو می روند. جای دور نرویم در حوادث جنگ جهانی دوم، ورود ارتش سرخ، فعالیت های حزب توده و فعالین آن دوره متاسفانه  کمتر شناخته و شناسانده شده است، هنوز که هنوزه یک شماره از نشریه "تورکمن سسی" بدست نیامده است...

سایت ما به منظور روشن ساختن صفحات تاریک تاریخ معاصرمان دمی از تلاش و کوشش باز نمی ماند. در این راستا اطلاعات مختصری که از فعالیت های سیاسی آشور گرگانی را همراه با عکس ایشان برای نخستین بار در سایت منتشر می کنیم. امیدواریم اطلاعات تکمیلی از مبارزات مبارز تورکمن آشور گرگانی توسط خوانندگان سایت بدست ما برسد تا خوانندگان را هرچه بیشتر به مبارزینی از این دست آشنا سازیم. در اینجا لازم است از آقای رحیم کاکایی در ارسال این مطلب با ارزش صمیمانه تشکر می کنیم.

 • عاشور گرگانی در سال 1303در روستای چین سولی به دنیا آمد .پدر او محمدآخوند گرگانی از روحانیان سرشناس ترکمن صحرا بود که بعدها در زمان رضاشاه ومحمدرضاشاه ده دوره دوساله نماینده مجلس شد .وی عاشور را برای ادامه تحصیل به تهران آورد .عاشور بعداز احذ دیپلم، در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شد .درسالهای بعداز شهریور20 که اوج ظهور و فعالیت جریانهای سیاسی مختلف بود، او به حزب توده ایرا ن پیوست. در سیر مبارزاتی اش دو بار - بار اول در سال 1331 و بار دوم 1336،به زندان افتاد. و در قزل قلعه زندانی شد . بخاطر فعالیت های سیاسی اش در حالیکه سال پنجم پزشکی بود، او را ازدانشگاه اخراج کردند. بعداز سپری کردن دوره زندان، گرگانی به کار کشاورزی پرداخت. وی درسال 1349 درگذشت و در زادگاهش چین سولی آرام گرفت.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

ادیب فرهیخته تورکمن را در نزدیکی مرز ایران- شوروی تیرباران کردند!

نمونه کوچکی از گنوسید فرهنگی حکام تهران علیه ملت تورکمن

نقشه های فاشیستی حکام تهران بر علیه ملت تورکمن

سندی بر تورکمن (اوغوز) بودن ایوبیان و صلاح الدین ایوبی

خود کامگی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تورکمن صحرا ادامه دارد

کتاب اسناد جنبش شورایی تورکمن صحرا

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران