SturgeonTurkmarket

نشریه «یورژیا دیلی مانیتور» در صد و یکمین شماره خود طی مقاله‌ای به قلم جان دالی، به بررسی ابعاد اقتصاد ترکمنستان، به‌ویژه با توجه به بحران‌های اخیر ارزی در پرتو تحولات سیاسی پرداخته است. در ادامه این مقاله آمده است:

duz tupan

توفان نمک مناطق شمالی ترکمنستان از جمله استان «داش‌آغوز» را سفید پوش کرد.  طوفان روز گذشته از ساعت ١١ صبح آغاز شد که حدود ٧ ساعت ادامه داشت.

فشارهای شدید و انتقادات مراکز حقوق بشر، دولت تورکمنستان را وادار کرد ممنوعیت ملاقات برای زندانیان «اوادان تپه» بسته ترین زندان این کشور را بردارد.

آمیرزاق عمرقولوف دانشجوی سال دوم دانشکده مهندسی دانشگاه قورقوت آتا- تورکیه به جرم تشکیل انجمن فرهنگی تورکمن های تورکمنستان مقیم تورکیه و مصاحبه با رادیوی آزاتلیق به بیست سال زندان محکوم شد.

بیزه قاوشان حابارا گؤرأ عجاییپ صونغاتچیمیز آنناگلدی جولگأیف 2018-نجی یئلئنگ اییون آیی نئنگ باشئندا آرادان چیقیپدیر. مرحومینگ یاتان یری یاختی بولسون.

پلیس ترکمنستان به‌تازگی مأموریت جدیدی پیدا کرده: باید توی دستشویی‌ها بگردد تا ببیند مردم از روزنامه‌هایی با عکس قربانقلی بردی محمدف برای پاک‌کردن خودشان استفاده می‌کنند یا نه.

در ترکمنستان ممنوعیت رانندگی زنان وجود دارد. جلوگیری از ارتباط داشتن زندانیان با فامیل‌های برابر با خشونت شکنجه برای خانوادهای آنان می‌باشد.

مدارس تورکمنستان از اواسط سپتامبر تا اواسط نوامبر تعطیل و نونهالان را بصورت اجباری به پنبه چینی می فرستند. مادران با بچه های شیرخوار تا غروب در مزارع پنبه به بیگاری گرفته می شوند. این وضعیت حتی بعداز از اعلان استقلال نیز تغییر نکرده است.

نتیجه نزدیکی آشغابات به آنکارا، رژیم ج. اسلامی از رقابت در امر پروژه های صدور گاز تورکمنستان کنار گذاشته شد، در راستای مخالفت و مقابله با این امر تهران تابه امروز در امر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کارشکنی های خود ادامه می دهد، تا پروژه صدور گاز تورکمنستان از طریق دریای خزر به شکست منجر شود.

Eýranly Türkmenlerden tapawutlylykda, resmi Aşgabat bu ýyl Magtymguly günlerini maý aýynda bellemedi.

Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň 9-10-njy oktýabrynda bolan Ýaşulular maslahatynda Türkmenistanda 1970-nji ýyllardan bäri maý aýynda bellenilip gelýän Magtymguly günleri ýatyrylyp, ol 27-nji iýuna, prezident G.Berdimuhamedowyň doglan gününe gabat geçirilýän Medeniýet günlerine birikdirildi.

Çeşme

Türkmenistan 18-nji maýda ýurduň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi belledi. Mundan öň Baýdak güni 19-njy fewralda, ozalky prezident S.Nyýazowyň doglan gününde bellenerdi.

 • Türkmenistanly meşhur ýazyjy Akmyrat Şirow 1991-nji ýylyň 13-nji maýynda, gümürtük ýagdaýda Aşgabadyň Kino-studio binasynyň balkonyndan "ýere gaçyp" aradan çykdy.

رئیس جمهور ترکمنستان "قربانقلی بردی محمدف" در ازبکستان پیشنهاد ایجاد نوعی ارگان (شورا) مشورتی‌ بود که سران دولتهای آسیای میانه را متحد ‌کند. هدف رسمی این دیدار بحث درمورد مسائل مبرم مربوط به برنامه های منطقه‌ای و گفتگوی سیاسی چند جانبه بود.

 

BERLINE ÇENLI ÖLÇÄP GARYŞMA-GARYŞ

ÝIGRIMI MILLIONY EDIPDIK BAGYŞ

ŞONÇA PYDA BILEN ÖLDÜRLEN URUŞ

GAÝTADAN JANLANDYRŞYŇ BESDIR.

K.GURBANNEPES

Türkmenistanda gara reňkli maşynlary ulanmagy gadagan edenlerinden soň, ak reňkliden başga reňkli awtomobilleriň ählisinden dynmak kararyna geldiler.

Türkmenistanyň günbatarynda täze halkara deňiz porty açyldy.

Türkmen resmileri 1,5 milliarda gurlan ýük we ýolagçy portunyň üsti bilen, ýurduň eksport mümkinçiliklerini ösdürmegi maksat edinýärler.

در روز دوشنبه، به میزبانی تورکمنستان در «عشق آباد» نشست سطح بالای تحت عنوان «در مسیر اجرایی جامع استراتژی جهانی ضد تروریستی سازمان ملل در آسیای مرکزی» برگزار شد.

Türkmenistanyň Gahrymany, ozalky SSSR-iň halk artisti, meşhur opera aýdymçysy Maýa Kulyýewa öten agşam hassahanada 97 ýaşynda aradan çykdy.

Ol Aşgabadyň alkymyndaky Buzmeýinde (häzir Abdan), 1920-nji ýylyň maý aýynda doguldy.

Türkmenistanda aýal-gyzlaryň daşky görnüşi, lybaslary babatynda nobatdaky çäklendirmeler girizildi

مقامات امنیتی تورکمنستان با حضور در مراکز مختلف این کشوربه شهروندان تورکمن هشداردادند از انتشار اخبار منفی در مورد این کشور در اینترنت خودداری کنند.

مقامات امنیتی تورکمنستان خطاب به شهروندان این کشور هشدار دادند از انتشار مطالب کذب و منفی در مورد کشور در اینترنت خودداری کنید.

نمایندگان نهادهای امنیتی تورکمنستان اخیرا از مدارس، دانشگاه و موسسات ورزشی «آشغابات» بازدید و با کارمندان و دانشجویان آن صحبت کردند.

کتابهای منتشر شده

آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز : 277
بازدید دیروز : 226
بازدید هفته :4144
بازدید ماه :10417
بازدید کل :113079

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون