semenfr001 44 full

سوُوت توُتالیتار دۆزگۆنینگ حالقئمئزئنگ اۆستۆنه ایندرن بلابترلری ساناپ توکدردن کؤپ. آصلئندا-حا، بو دۆزگونینگ غورلوشئ شئیله دی آخئرئن: اوُل غارا آق دیملی، آغا-دا-غارا.

تورکمن اؤزۆنینگ غاراشسئزلئغئنا ایه بوُلانئندان باشلاپ، آسودالئغئنگ، عادالاتلئلئغئنگ سرگین شمالئ اؤوسۆپ باشلانئندان سوُنگرا، اوُل دۆزگۆنینگ حاقئقاتدان هم بویروق بیلن آق زاتلارا غارا دیدیرندیگینه ایندی-ایندی  گؤز یتیریپ یؤرۆس.

1952-نجی یئلدا دؤرِدیجیلیک آداملارئ نئنگ اۆستۆنه آبانان غارا بولودئنگ نأحیلی زلل لر یتیرندیگیندن بارئمئز حابارلئ. بو بولوت «غوُرقوت آتا» اپوُسئمئز تاییارلانلارئنگ اۆستۆنه لابئرئنئ آتئپدئ. بیرنأچه حالق آیدئمدئر سازلارئمئز غاداغان ادیلیپدی. آشئر قولئیوینگ «یوسوپ-آخمات» اوُپراسئنئنگ اۆستۆنه هم شوُل بولودئنگ کؤلگِسی دۆشنی ضرارلئ یاتئرئلئپدئ. حأضیر 80 یاشدان گچن یاشولئ  کوُمپوُزیتوُرئمئز باشئنئ یایقایار-دا: «نأمه سبأپدن بئیله ادیلندیگینی مانگا دۆشۆندیرن آدام بوُلمادئ، دینگه تئاترئنگ صاحناسئندا غایدئپ غوُیولمالئ دأل» دییدیلر.

ائنحا، بیزینگ الیمیزده شوُل دؤوۆرده غاداغان ادیلن اثرینگ یئنه-ده بیری. بو شاهئر غورباندوردئ غوربانصأحدوُوئنگ غوُشغوسئنا اوسسات سازاندامئز، موقامچئ  کوُمپوُزیتوُر پۆرلی سارئیوینگ دؤردن «تۆرکمنسینگ» دیئن آیدئمئ."

غورباندوردئ آقا بو غوُشغوسئنئ 1944نجی یئلئنگ نوُیابر آیئندا موُسکوادا یازئپدئر. سوُنگرا بو غوُشغئنئ اؤزۆنینگ 1947-نجی یئلدا چئقان «سوُلدات غایدئپ گلدی» آدلئ کیتابئنئنگ 49-نجئ صاحئپاسئندا یرلشدیریپدیر.

غوُشغئ دؤردیلندن 8 یئل سوُنگام، یاغنئ 1952-نجی یئلدا-دا غاداغان ادیلیپدیر. دیمک، پۆرلی آقا-دا بو غوُشغئنئ شوُل دؤوۆر آرالئغئندا آیدئما اؤورۆپدیر. یاشولئ سونغات وکیللری نینگ گۆررۆنگ برمکلرینه گؤرأ، آیدئمئ، اساسان، تۆرکمنیستانئنگ حالق آرتیستی، باغشئ گیچگلدی آمانوُو اۆرچ ادیپ آیدار اکنی. آیدئمئنگ محانیکی یازغئسئنا نه رادیوُمئزئنگ فوُندوندا، نه-ده مرکزی آرحیویمیزینگ کینو فتو  فون دوکومنتلر بؤلۆمینده غابات گلدیک. اوُل یازغئلارئنگ بیر یرلرده گیزلنیپ یاتان بوُلایماغئ غاتئ آحمال. اوُنونگ حنگینی حالئپا سازاندامئز آتا آبلئیوینگ  کؤمک برمگی اساسئندا تأزده ن محانیکی یازغا گچیردیک، یازغئلارئنئ دؤِرتدیک، اوُنئ حم حالقئمئزئنگ دئقغاتئنا یتیرمکلیگی ماقول بیلدیک.

غورباندوردئ آقانئنگ، «تۆرکمنسینگ» آدلئ غوُشغوسئنئ اوُقایارسئنگ ولین، «غوُشغئنئ نأمأ اساسلانئپ غاداغان اتدیلرکأ؟» دیئن سوُراغئنگ جوغابئنئ  گؤزلیأرسینگ. دوغروسئنئ دوغرئ آیتسام، منینگ اؤزۆم-أ، بو غوُشغودان پیکیرلنیپ پیکیرلنیپ، شۆبهه لی زادئ تاپئپ بیلمدیم. یوغسا-دا بیزه غاراشسئزلئغئنگ ارکین شمالئندان دم آلئپ یؤرنلره شیئله  گؤرۆنیأن بوُلماغئ مۆمکین. بلکی، شوُل دؤوۆرده غورباندوردئ آقانئنگ و پۆرلی آقانئنگ بو اثری کیمدیر بیرینه یارامادئق بوُلماغئ مۆمکین.

بو آیدئمئنگ یتیشیپ گلیأن باغشئلارئنگ رپرتوارئنا برک اوُرناشجاقدئغئنا من-أ ائنانئارئن. بو غوُشغودا یؤرِدیلیأن پیکیر شو گۆنۆنگ روحونا لایئق گلیأر. بو آیدئمئنگ تأزدن دیکلدیلمگی بوُلسا اۆستۆمیزدأکی یئلدا 100 یاشئ دوُلیان حالئپامئز، تۆرکمنیستانئنگ حالق آرتیستی، کوُمپوُزیتوُر پۆرلی سارئیوه، تۆرکمنیستانئنگ حالق یازئجئسئ، غورباندوردئ غوربانصأحدوُوا حالقئمئزئنگ اؤنگۆندأکی بیتیرن حئزماتلارئ اۆچین یئنه-ده بیر گزک ادن حوُرماتئمئز بوُلار دییپ پیکیر ادیأرین.

آیدئمئ دیکلتمکده بیزه یاردام برن حالئپا سازاندامئز، پۆرلی آقانئنگ شاگیردلری نینگ بیری آ.آبلئیوه، تۆرکمنیستانئنگ میللی کوُنسرواتوُریاسئنئنگ دوُسنتی. ب.غوتلئمئرادوُوا ساز سونغاتئمئزئ، پوُزییامئزئ سؤیۆجیلرینگ آدئندان میننتدارلئق بیلدیرمکلیگی اؤزۆمیزینگ بوُرجومئز حاساپلایارئس.

 

چارییار جوما،

تۆرکمنیستانئنگ آد غازانان آرتیستی، سونغاتئ اؤورنیش عئلئملارئ نئنگ کاندیداتئ.

            تۆرکمنسینگ

تارئپئنگ بار، حالقئم، تارئپ ایلأیین،

سارئ یایئنگ کیرشین چکن تۆرکمنسینگ،

حاقئنگ بار، حاقلئسئنگ، آدئنگ توُیلایئن،

قیرات بیلن جۆلگه سؤکن تۆرکمنسینگ.

هر ییگیدینگ تایدئر یۆزمۆنگ دوشمانا،

ایل حاقئ اۆچین اوُلار دؤزیأرلر جانا،

هر کس غادام غوُیسا، بو خان و مانا،

آت اۆستۆنده باشئن قاقان تۆرکمنسینگ.

سیزینگکیدیر اوُل مرد لر - یوسوپ،  گؤروغلئ،

 گؤروغلئنگ تایئ بار مۆنگ مورتئ توُولئ،

حاق ایشدیر ماقصادئنگ، حاقئنگقئ شوُولئ،

حاق  گؤرشده مئدام یئقان تۆرکمنسینگ.

سؤوشده ینگمکلیک سانگا عاداتدئر،

دوشمانا باش اگمک تارئخئ یاتدئر،

گلسه هر کس، یؤنه بیر غورئ آتدئر،

واتان اۆچین سن غان دؤکن تۆرکمنسینگ.

اوُوازئنگ سنگ گلیأر غات-غات اوزاقدان،

سؤوش بیلن سن غوتولدئنگ دوزاقدان،

دوغانئنگ بار اؤزبک، روس، غازاقدان،

گۆل باقجانگا ینگیش اکن تۆرکمنسینگ.

غورباندوردئ غوربانصأحدوف

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران