• این مدرسه در ایام جنگ های پارتیزانی علیه قشون اشغالگر رضاشاهی پناهگاه رزمندگان تورکمن بود.
 • نابودی و ویران کردن آثار تاریخی موجود در تورکمن صحرا، انتقال سنگ مزارهای تاریخی به موزه "سنگ گرگان"، به آتش کشیدن و بریدن و کندن سنگ مزارهای خالد نبی ... در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی تلاشی است برای به فراموشی کشاندن یادگارهای تاریخی و تاریخ ملت تورکمن.

روز جمعه عده ای از چپاول گران میراث فرهنگی به مزار سید قلیچ ایشان، موسس و بانی مدرسه کریم ایشان، تعرض کرده و موجب تخریب آن شدند.
محمد نظر بهادر، رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری مراوه تپه در گفتگو با راه اترک در این خصوص گفت: این عده که به احتمال زیاد خارج از منطقه بودند، مزار سید قلیچ ایشان را تخریب کرده ولی به چیزی دست نیافتند.
بهادر در خصوص نبش قبر و تعرض به پیکر سید قلیچ ایشان گفت: هیچ گونه تعرضی به خود پیکر نشده و ما به دقت با حضور هیات امنا و علمای حاضر، موضوع را پیگیری کردیم.
وی ادامه داد: در نهایت با احترام مزار را بازسازی کرده و پنجره آرامگاه را که تخریب شده بود، دوباره ساختیم و محکم کاریهای لازم را انجام دادیم.
مدرسه کریم ایشان ثبت شده به عنوان میراث ملی کشور است.
نصب دوربین در اماکن تاریخی می تواند جلوی تعرضات چپاولگران میراث فرهنگی را بگیرد.

از سایت ترکمن سسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران