Kuren mekdep

بنابه اعتراف مقامات رسمی استان گلستان و نماینده تورکمن های از شهرستان گنبدقابوس، ترک تحصیل دانش آموزان تورکمن در مناطق مرزی بویژه در حوتدن و کورن سیر صعودی دارد. که علت آن را در:

1- عدم رغبت دانش آموزان تورکمن به تحصیل به زبانی بیگانه و مشکلات ناشی از آن و وجود تناقض در یادگیری زبان فارسی؛

2- عدم وجود مدارس نه تنها در سطح راهنمایی و متوسطه بلکه در حد مدارس ابتدائی در مناطق مرزی

3- تخریب و فروریختگی مدارس و عدم تعمیر آن

4- نبود امکانات آموزشی، آزمایشگاه و وسائل سمعی و بصری

5- فقر و عدم توانایی خانواده ها برای مخارج تحصیل فرزندان، جست.

نماینده گنبدقابوس در مجلس آخوندی قرجه طیار ضمن بازدید از کورن اظهار کرد که ترک تحصیل دانش آموزان صدمات روحی شدیدی به دانش آموزان وارد می کند. وی اضافه کرد که عدم تعمیر ساختمان مدارس ممکن است به فاجعه ای سنگین منجر شود.

(تورکمن نیوز) 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

نقشه های فاشیستی حکام تهران بر علیه ملت تورکمن

سندی بر تورکمن (اوغوز) بودن ایوبیان و صلاح الدین ایوبی

خود کامگی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تورکمن صحرا ادامه دارد

کتاب اسناد جنبش شورایی تورکمن صحرا

قورقوت آتانینگ گنبدقابوس نوسغاسی حأضیرکی زامان تورکمن دیلینده

نخست‌وزیر جدید بریتانیا نوه علی کمالِ خائن به جمهوری تورکیه!

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران