ref

دو روز قبل از برگزاری رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی رادیو بی بی سی پیشگوئی کرد که ترکمن ها و بلوچ ها رفراندوم را تحریم خواهند کرد. روزنامه جمهوری اسلامی 19 آذر 1358

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، انتخابات برای مجلس خبرگان تهیه قانون اساسی در تابستان برگزار شد. در این انتخابات با اینکه نمایندگان تورکمن توماج و مختوم آرای کافی کسب کردند ولی بدلیل تقلبات مانع از ورود آنان به مجلس خبرگان گردید و بجای آنها آخوند نورمفیدی از گرگان راهی مجلس شد. خبرگان پس از چند ماه بحث و نظر و رای‌گیری، پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کردند. همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار شد. چون این قانون اساسی مغایر با حقوق ملی تورکمن ها بود، کانون فرهنگی و سیاسی شرکت در رفراندوم تأئید قانون اساسی را تحریم کرد.

چرا در رفراندم قانون اساسی شرکت نمی کنیم؟

 

مردم مبارز ترکمن صحرا !

خلق قهرمان ترکمن!

نزدیک به ده ماه از قیام شکوهمند خلقهای ستمدیده میهن مان که به سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیسم شاه خائن منجر شد، می گذرد. هیات حاکمه از ابتدا با شعار محو استثمار کارگران و زحمتکشان، رفع ستم ملی خلقها ، تضمین آزادیهای دموکراتیک، شرکت مردم در تعیین سرنوشتشان و تشكيل مجلس موسسان منتخب از نمایندگان واقعی کارگران و زحمتکشان و خلقهای تحت ستم برای تدوین قانون اساسی کشور، اعتماد توده ها را بخود جلب کرد، بلافاصله پس از بدست گرفتن قدرت ، تمام وعده ها و قول قرارهای خود را زیر پا گذاشته به نابودی دستاوردهای قیام تاریخی مردم میهن ما پرداخت. این رژیم که به شدت از حرکت انقلابی توده ها به هراس افتاده بود و محافظه کاری و تنگ نظری و انحصارطلبی اش به او اجازه اعتماد و تكيه به قدرت لایزال مردم

را نمی داد، از شرکت نمایندگان واقعی مردم در تدوین قانون اساسی که شناسنامه و تعیین کننده سرنوشت هر ملتی است مانع شده، به کارشکنی در راه آن پرداخت. ابتدا مجلس باصطلاح خبرگان را جانشین مجلس موسسان ساخت تا هرچه بیشتر شرکت نمایندگان واقعی مردم را در تدوین قانون محدود گرداند، سپس با وضعی بی شرمانه به تقلب و دسیسه چینی در انتخاب نمایندگان همین مجلس باصطلاح خبرگان پرداخت که نتیجه اش عدم انتخاب نمایندگان کارگران و زحمتکشان و خلقهای تحت ستم از جمله خلق

ترکمن در مجلس شد.

با چنین وضعی و با در نظر گرفتن پیش نویس قانون اساسی از همان ابتدا مشخص بود که نتیجه چنین مجلسی چه خواهد بود. اما هیات حاکمه برای اینکه قوانین ارتجاعی و ضد کارگری خود را سرهم بندی کند و از افشاگریهای نیروهای مترقی و آگاه شدن مردم به ماهیت این قوانین جلوگیری نماید، در آستانه شروع کار مجلس باصطلاح خبرگان هجوم وحشیانه و ددمنشانه خود را به خلق دلیر کرد، قهرمان خلقهای ایران آغاز نمود، همزمان با آن به دفاتر سایر سازمانهای انقلابی یورش برده با توقیف و تعطیل کردن تمام نشریات مترقی و آزادیخواه عملا جلوی هرگونه امکان دموکراتیکی را برای روشنگری از ماجرای مضحکی که در مجلس خبرگان می گذشت گرفت. خبرگان رژیم کار خود را بی سر و صدا آغاز کرده به پایان رساندند. هر روز چند بند از قوانین ارتجاعی ضد کارگری و عقب افتاده خود را به تصویب رساندند و سرانجام شاهکار این مجلس خیمه شب بازی یعنی ولایت فقیه هم به تصویب رسید. اصل ولایت فقیه توهین مستقیمی است به زحمتکشان میهن ما است. ولایت فقیه یعنی اینکه مردم، مردمی که با قیام شکوهمند خود یکی از قدرتمندترین رژیمهای منطقه را سرنگون ساختند، هنوز شعور و توان آن را ندارند که درباره سرنوشت و اداره امور خود تصمیم بگیرند و احتیاج به قیمومت فقيه دارند که برتر و بالاتر از مردم است. این اصل یکی از ارتجاعی ترین قوانین تصویب شده در مجلس فرمایشی باصطلاح خبرگان است و به تنهایی کافی است تا ماهیت قانون اساسی فعلی را روشن سازد. همچنین در قانون اساسی مورد بحث حق اعتراض و اعتصاب کارگران و زحمتکشان برای بهبود اوضاع زندگیشان که از بدیهی ترین حقوق آنها است نادیده انگاشته شده و دست سرمایه داران وابسته برای چپاول و غارت دوباره کشور باز گذاشته شده است. در این قانون حقوق خلقهای تحت ستم در تعیین سرنوشتشان به طرز بی شرمانه ای زیر پا نهاده شده است. همچنین در این قانون سخنی از تضمین آزادیهای دموکراتیک، آزادی بیان، قلم، مطبوعات و احزاب به میان نیامده است. اکنون هیات حاکمه از مردم می خواهند که پای صندوق رای رفته و به چنین قانون ارتجاعی و واپسگرایانه ای رای بدهند، بخصوص در روزهای اخیر که شور مبارزات ضد امپریالیستی تمامی خلقهای میهن مان را فرا گرفته است و فریاد مرگ بر امپریالیسم، مرگ بر آمریکا در هر گوشه ای طنین افكن است، هیئت حاکمه می خواهد از این فضای موجود که عملا توجه مردم به مبارزه بر علیه امپریالیسم جلب شده عوام فریبانه سوء استفاده کرده و هرچه سریعتر قانون مورد نظر خود را به تصویب برساند. بدیهی است قانونی که زائيده مجلس تحمیلی، انتخاباتی فرمایشی و غیر دموکراتیک ، نمایندگانی قشری، تنگ نظر و عقب مانده است ، قانونی ارتجاعی و ضد کارگری که بدیهی ترین حقوق مردم ما در آن نادیده انگاشته شده بهیچوجه مورد تائید خلقهای قهرمان ما نخواهد شد.

 بنا به دلایل ذکر شده و از آنجا که اصول خود مختاری وحق تعیین سرنوشت خلقها علیرغم پذیرش ظاهری هیات حاکمه در روزهای اخیر که نتیجه مستقیم شکست سیاست سرکوب خلق کرد می باشد، در قانون اساسی مورد بحث جائی ندارد. خلق ترکمن نیز همصدا و همپا با دیگر خلقهای تحت ستم و کارگران و زحمتکشان میهن مان از شرکت در رفراندوم این قانون اساسی ارتجاعی خودداری خواهد نمود.

              پیروز باد مبارزات حق طلبانه کارگران و زحمتکشان و خلقهای تحت ستم!

            مرگ بر امپرپاليسم جهانی بسر کر دگی امپریالیسم آمریکا و وابستگان داخلیش!

 

                                                                 کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن 8/9/58

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

ادیب فرهیخته تورکمن را در نزدیکی مرز ایران- شوروی تیرباران کردند!

نمونه کوچکی از گنوسید فرهنگی حکام تهران علیه ملت تورکمن

نقشه های فاشیستی حکام تهران بر علیه ملت تورکمن

سندی بر تورکمن (اوغوز) بودن ایوبیان و صلاح الدین ایوبی

خود کامگی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تورکمن صحرا ادامه دارد

کتاب اسناد جنبش شورایی تورکمن صحرا

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران