یوسف قرینحیک

"...حتی در مواردی که نشانه های قاچاق نیز وجود نداشت، برای زهر چشم گرفتن و مقاصد دیگر اعمال می شد، فحاشی، بیدار کردن صیادان در نیمه های شب و وادار کردنشان به غذا پختن، لخت کردن و دواندن دسته جمعی صیادان در گل و لای کنار ساحل تا نزدیکی های صبح، كتك زدن، سینه خیز بردن و... از موارد عادی آزار افراد گارد ساحلی ناحیه ۴ شیلات بوده است، اعمالی که مأموران گارد ساحلی به تلافی مقاومت افراد یا بعد از دستگیری جنس قاچاق غیرمجاز انجام می دادند گاه منجر به نقص عضو با موارد غیرانسانی دیگر میشد (صیادان برای اثبات این مدعا اشاره می کردند به قتل مشكوك «اخی قلیچ نیازی» در کومه اش، بریدن بینی «باپش تاتار» با سرنیزه و وضع اسف بار «امین کلته» که بر اثر شکنجه مداوم چندین ساعته در پاسگاه فلزی دچار اختلال مشاعر شده است و حالا ناتوان و عاجز از هر کاری، به امان خدا رها شده، در حالی که گناهش فقط ایستادگی در مقابل كتك و ناسزاهای افرادگارد ساحلی بود که نتوانسته بودند آثار جرمی دال بر صید قاچاق به دست آورند..."

 باند مافیایی دربار پهلوی و اقمار آن بر مروارید سیاه خزر با قتل و جرح صیادان بیشمار تورکمن حاشیه دریای خزر به موجودیت کثیف خویش ادامه می داد و سعی بر آن داشت تا با گماردن جانی ترین افراد بر سر ژاندارمری بندرتورکمن و گارد شیلات دست صیادان تورکمن را از دریا- این تنها راه معاش این زحمتکشان را کوتاه کند.

ماهیگیران و تاجران تورکمن که از طریق تجارت دریایی با باکو و انزلی و حتی ولگا دارای نام شهراتی بودند، در دوره حکمفرمایی قیات خان بر چلکن در سالهای 1830 از آزادی عمل کامل برخوردار بودند تا اینکه تاجری آذری بنام میرباقروف که قصد کنترل کامل بر تجارت نفت گل، ماهی و خاویار را داشت با همکاری فرماندهان روسی مستقر در آشوراده و تفلیس تهمت کشتن تاجر روس بنام گراسیموف را بر گردن قیات خان و فرزندش یاغشی محمد می اندازد و با دستگیری و کشتن این انسان شریف تورکمن و آتش زدن تمامی قایق های تاجران تورکمن ضربه سختی بر تجارت دریایی تورکمن ها می زند. سپس تجارت دریا به شخصی ارمنی بنام استفان لیانازوف سپرده می شود و این شخص کنترل بر دریا را تا زمان رضاشاه در دست داشت.

با تشکیل شیلات و بدنبال آن گارد محافظت دریا از وجود صیادان "قاچاق چی" و همچنین سپرده شدن تجارت بخشی از ساحل خزر به دست سرمایه داران تورکمن، استثمار و بهره کشی از صیادان همچنان ادامه داشت و کوچکترین سرکشی و مقاومت با گلوله و سرنیزه پاسخ داده می شد و برای اجرای کامل برنامه ایجاد وحشت و ترور در بین صیادان در اواخر سلطنت شاه، شخصی بنام سروان حامد را به ریاست ژاندارمری بندرتورکمن گماشتند که بیرحمانه دستور به گلوله بستن صیادان تورکمن را می داد که نمونه زیر یکی از جنایات وی بر علیه صیادی بنام "یوسف قرنجیک" می باشد.

سند یوسف قرنجیک

شهادتنامه مبنی بر معلولیت فرزندم یوسف قرنجیک

استشهاد و استعلام  می نماید از آقایان محترم اهالی گمیشان!

اطلاع دارید بر اینکه در تاریخ 24/12/53 فرزندم یوسف قرینجیک مشمول نظام وظیفه، از طرف سربازان گارد شیلات مضروب و مدتی در بیمارستان بستری ولی بعلت آثار تیر از ناحیه کمر معیوب گردید و قادر به انجام کار نمیباشد. فرزندم دارای عیال و دو نفر اولاد است. گذشته از اینکه خسارت کلی متوجه وی شده حال نگهداری او هم بار سنگینی بر دوش اینجانب گردیده است.

حویجق قرنجیک- امضا

و در زیر امضایتاج محمد شهرت خزین مقیم گمیشان- تنگرقلی آخوند پلنگی- صفر خوزینی- آشور آخوند دولو—بایجان- آقجه خوزینی- قاضلی کر – عبدالحمید مخمی- آمان صوفی- صحت امضای کدخدا امان صوفی گواهی است. رئیس پاسگاه گمیشان و مهر پاسگاه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

فاجعه سیل کم بود، جنایات زابلی ها هم به آن اضافه شد!

جنایات فاریابی همدانی تنها یک نمونه است، نگاهی به تاریخچه غصب اراضی تورکمن ها

توهین یک شوونیست فارس به توماج... ننگتان باد!

اعتراف یک حزب سیاسی راجع به تورکمن ها: "بازهم حکومتی رفت و حکومتی آمد و دردش را ترکمن ها کشیدند..."

نماینده کُرد مجلس ایران: یک روز در تقویم ایران به نام قومیت‌ها تعیین شود

جمهوری اسلامی مرتکب "جنایت علیه بشریت" شده است

کتابهای منتشر شده

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران