روحا

رئیس قوه اجرائیه رژیم به حساسیت منطقه، خواست های در دل نهفته و عملی شنده، غارت ثروت های ملی شان، خوار و هیچ شمردن این ملت توسط حاکمان مرکز نشین بخوبی آگاه است به همین جهت برای بررسی دقیق این حساسیت وزیر اطلاعات و امنیت رژیم سیدمحمود علوی را نیز با خود به منطقه آورد تا وی به همراه فرماندار ویژه گنبد نقشه سرکوبی های آینده را طرح ریزی کنند.

 حسن روحانی به منظور کسب آرای بیشتر در دور بعدی انتخابات و پاشیدن گرد دروغ و وعده های هرگز عملی نشده بار دیگر به میان تورکمن های گنبدقابوس سفر کرد. در طول سخنرانی مردم با صدای بلند "کرانی، گرانی" را سر داده از رئیس دولت خواستار چاره برای درد گرانی شدند که بنا به گزارش خبرنگاران محلی روحانی اعتنائی به این شعار و خواسته های مردم نکرده به دادن وعده های رنگارنگ خود ادامه داد.  نماینده مردم گنبد در مجلس شورای اسلامی غراوی  در پشت صندلی ها جائی که در معرض دید مردم نبود نشانده شد و حتی سه دقیقه وقت برای صحبت کردنش داده نشد. روحانی از مردم تعریف کرد. باز هم ازهمان تعریف های کلیشه ئی و تکراری راجع به مفاخر فرهنگی وتاریخی وطبیعی منطقه و نماد وحدت قومی ومذهبی بودن استان گلستان! اما روحانی ظاهرا فراموش کرده بود همین مردم نماینده ئی دارند که قرار است در چنین مواقعی درخواست هایشان را مطرح کند. روحانی نماینده مردم را نادیده می گرفت و درهمان حال برای مردم تعارف تکه پاره می کرد. مردم که متوجه فرافکنی آقای روحانی بودند مرتب فریاد می زدند”گرانی،گرانی”! روحانی چند ثانیه مکث کرد. شعار گرانی را شنید اما به روی خودش نیاورد. روحانی بین مردم گنبد حضور یافت، به نماینده آنها احترام نگذاشت و وقت صحبت کردن نداد، راجع به گنبد و آیندهء آن هم هیچ نگفت!.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

تهدید به دستگیری و اعدام گروه مقاومت قویونلی و رفقایش

خود کامگی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تورکمن صحرا ادامه دارد

قورقوت آتانینگ گنبدقابوس نوسغاسی حأضیرکی زامان تورکمن دیلینده

نخست‌وزیر جدید بریتانیا نوه علی کمالِ خائن به جمهوری تورکیه!

مهمات جنگی رژیم همچنان از تورکمن ها قربانی می گیرد!

آخرین اطلاعات در مورد نسخه جدید قورقوت آتا

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران