pamik

الیاف سفید پنبه تورکمن صحرا و حومه در دهه هشتاد با صادرات به کشور‌های اروپایی برای کشور ارز آوری می‌کرد، اما اکنون روز‌های خوش پنبه دگرگون شده است.

باکاهش کشت پنبه بیش از سی کارخانه پنبه پاک کنی در استان تعطیل شد و کارخانه‌های باقی مانده نیمه فعال کار می‌کنند.

به علت کاهش پنبه و فعال نبودن صنایع نساجی کشور اکثر پارچه‌ها در بازار وارداتی هستند.

بسیاری از مسئولان با سلب مسؤولیت از خود جبر جغرافیایی و قرار گرفتن گمیشان در مسیری بن بست را علت اصلی این شرایط می دانند.

مدیران شهرستان در ده سال گذشته هیچ برنامه راهبردی برای رفع این مساله نداشتند حضور نسلی از مدیران در این منطقه بوده است که بیشتر به کارهای ویترینی علاقمند بوده اند

همه ما نگران آینده هستیم و آینده یعنی نتایج عملکرد حال ماست ،نگران معیشت و آینده فرزندانمان هستیم ،نگران بحران هویت هستیم،آیا چند سال دیگر زبان ترکمنی بالکل از بین می رود وباید سازمانهای جهانی به فکر حفظ زبان مادری بیفتند؟! میگویند اضمحلال فرهنگی از نسل کشی فیزیکی هم خطرناکتر است،آیا نژاد ترکمن که به قول اکثر مورخان و مردم شناسان بین المللی،اصیل ترین نژاد اوغوز در منطقه ترکمن صحرای ایران ساکن هستند همچنان خالص و پاک خواهد ماند؟ آیا دیدگاه و باورهای دینی و قومی ما همچنان پایدار خواهد ماند؟!آری همه ما نگران هستیم.
بیکاری ریشه تمام مسائل اجتماعی و فرهنگی است و بنیان خانواده ها را متزلزل میکند...فقر، اعتیاد، فحشا، قتل، دزدی، خشونت، افسردگی و...نرخ بیکاری در ترکمن صحرا بسیار بالاست!چه باید کرد؟

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران